Usługi Public i Investor Relations


Szeroko rozumiane public relations i relacje inwestorskie stanowią obecnie strategiczny element nadzoru korporacyjnego, narzędzie budowy przewagi spółki oraz główne kryterium oceny spółki przez inwestorów.

Poprzez prowadzenie działań na kilku płaszczyznach, grupa doświadczonych specjalistów skutecznie reaguje na oczekiwania podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym oraz umiejętnie wykorzystuje zachodzące na nim zmiany. Kilkukanałowe strategie gwarantują nie tylko sukces medialny, ale bezpośrednio przekładają się na pozycję firmy na rynku, w którym funkcjonuje.

W swojej ofercie Top Consulting realizuje działania w zakresie:

Doświadczenie konsultantów Top Consulting specjalizujących się w zarządzaniu reputacją oparte jest na projektach m.in. dla takich korporacji międzynarodowych, jak:

credit_agricole   shell   British_Airways   provident 

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.