Spółki portfelowe

Wykorzystując doświadczenie, kompleksową znajomości rynku oraz zaangażowanie zespołu ekspertów Top Consulting pomaga swoim Klientom pozyskać finansowanie zewnętrzne bądź nabywać inne podmioty na warunkach, które sprzyjają budowaniu długookresowej wartości ich firm. W ramach tych działań, spółka aktywnie wspiera zarządy oraz partnerów w spółkach portfelowych poprzez:

  • międzynarodową sieć kontaktów
  • własny fundusz private equity
  • współtworzenie strategii komunikacyjnej z inwestorami
  • pomoc w przestrzeganiu zasad corporate governance
  • ułatwianie dostępu do finansowania, dostępu do partnerów strategicznych, handlowych, do sieci dystrybucji, i/lub nowych rynków

Spółki portfelowe Top Consulting

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.