Oferta

ofertaOferujemy wszechstronne doradztwo finansowe zarówno dla polskich przedsiębiorstw jak i międzynarodowych korporacji.

Nasze usługi obejmują:

  • Doradztwo i obsługa transakcji na rynku kapitałowym
  • Doradztwo związane z emisją akcji i obligacji
  • Reprezentowanie zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce jak i za granicą
  • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących rynków i sektorów gospodarki
  • Doradztwo przy IPO dla spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Doradztwo przy emisjach obligacji miejskich i korporacyjnych
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.