Konferencje i szkolenia

konferencje

 

Tworzymy, opracowujemy i organizujemy  konferencje i szkolenia skierowane do strategicznych sektorów gospodarki już od 1993 roku. Rocznie w naszych konferencjach i szkoleniach bierze udział ponad tysiąc menedżerów średniego i wysokiego szczebla.

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z finansami, energetyką  wytwórczą, elektroenergetyką, gazem, lotnictwem cywilnym, telekomunikacją oraz prawem.  Wiele naszych konferencji zostało objętych prestiżowymi patronatami polskich ministerstw, m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej czy Ministerstwa Środowiska, instytucji państwowych, np. Narodowego Banku Polskiego oraz branżowych organizacji międzynarodowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie management change opartych na wypracowaniu poprzez tzw. szkolenia miękkie zupełnie nowych jakości w zakresie kształtowania umiejętności menedżerskich. Naszą specjalizacją są szkolenia kompleksowe.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.