Debiut MOBINI na NewConnect PDF Drukuj Email
wtorek, 21 czerwca 2011 22:39

logoMobiniUroczystość debiutu spółki MOBINI S.A na rynku New Connect.

Zakończony sukcesem debiut odbył się 22 czerwca 2011 roku o godz 11:20, w budynku GPW na ulicy Książęcej 4 (sala NewConnect)

mobini

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.