Dotacja

 

Informujemy, że firma Top Consulting Spółka Akcyjna realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu"
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
pn. Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży usług firmy Top Consulting

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

innowacyjna gospodarka

europejski fundusz rozwoju regionalnego 

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.