Autoryzowany Doradca na NewConnect

Autoryzowany Doradca na NewConnect

Na mocy uchwały nr 809/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 października 2007 roku, Top Consulting S.A. został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Top Consulting S.A. jako Autoryzowany Doradca oferuje Spółkom standardowe doradztwo związane z obowiązkami Autoryzowanego Doradcy oraz kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania Spółki do obrotu publicznego.

W zakresie wsparcia kompleksowego Top Consulting jest pierwszym na rynku doradcą, który oferuje koordynację działań i doradztwo od chwili, gdy Spółka wyrazi chęć upublicznienia na NewConnect, aż do stałego doradztwa finansowego i obsługi Public i Investor Relations po debiucie.

Możliwe jest to dzięki wieloletniemu doświadczeniu ekspertów Top Consulting S.A. w transakcjach na rynkach kapitałowych, a w szczególności przy pierwotnych emisjach na rynku regulowanym.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 1 240 000,00 złotych.